Wordbrain Skole Svar

Last Updated on

Her er svar Wordbrain 2 Skole. Hvis du står fast i noen grad kommentar nedenfor.(Ordsupernova 7X8)

Wordbrain 2

Wordbrain 2 Skole Nivå 1 – Pennal, Ransel, Geografi, Kroppsøving, Diktat, Sommerferie, Kosetime (OMRFGEK)
Wordbrain 2 Skole Nivå 2 – Tavle, Perm, Samfunnsfag, Eksamen, Prøve, Friminutt, Særoppgave, Vikar (TIFAGVR)
Wordbrain 2 Skole Nivå 3 – Lærer, Bøker, Naturfag, Tentamen, Elevråd, Høstferie, Klasserom, Sløyd (UAMÅDLS)
Wordbrain 2 Skole Nivå 4 – Elev, Regnestykker, Norsk, Gruppearbeid, Klasseforstander, Valgfag (GRSIERK)
Wordbrain 2 Skole Nivå 5 – Karakterer, Hjemmelekser, Matte, Bokbind, Semester, Vinterferie, Fag (RFRFVDR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *