Wordbrain Ordcharmor Matematik Svar

Här är fusk att Wordbrain 2 Ordcharmor Matematik Ordcharmor 8×8. Om du har fastnat i någon nivå kommentar nedan, kommer vi gärna att hjälpa.

Wordbrain 2

Wordbrain 2 Matematik Nivå 1 – Kub, Algoritm, Bråk, Division, Funktion, Geometri, Primtal, Triangel, Kvadratrot (PTERTANO)
Wordbrain 2 Matematik Nivå 2 – Diagram, Hypotenusa, Algebra, Subtraktion, Tangent, Vektor, Median, Binom, Bevis (VTEAIOMB)
Wordbrain 2 Matematik Nivå 3 – Axiom, Aritmetik, Derivata, Polygon, Exponent, Origo, Summa, Arkimedes, Matris, Pi (SMKTETPA)
Wordbrain 2 Matematik Nivå 4 – Integralkalkyl, Ekvation, Multiplikation, Procent, Parallellogram, Täljare (TOEMATON)
Wordbrain 2 Matematik Nivå 5 – Romb, Addition, Pythagoras, Talföljd, Deduktion, Radian, Trigonometri, Storhet (TIUISTDS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *