Wordbrain Forskning Svar

Her er svar Wordbrain 2 Forskning. Hvis du står fast i noen grad kommentar nedenfor.(Ordstjerne 8X8)

Wordbrain 2

Wordbrain 2 Forskning Nivå 1 – Biologi, Kvalitativt, Doktorgrad, Rapport, Etnografi, Tidsskrift, Data, Empiri
Wordbrain 2 Forskning Nivå 2 – Kjemi, Kvantitativt, Professor, Laboratorium, Kartografi, Akademisk, Metoder
Wordbrain 2 Forskning Nivå 3 – Fysikk, Statistikk, Studie, Forsøk, Hypotese, Teorier, Teknologi, Kildekritikk
Wordbrain 2 Forskning Nivå 4 – Vitenskap, Universitet, Mål, Konklusjon, Innsamling, Eksperiment, Reagensrør
Wordbrain 2 Forskning Nivå 5 – Forsker, Institutt, Psykologi, Samfunnsvitenskap, Analyse, Fokusgruppe, Graf

Leave a Reply

Your email address will not be published.