Wordbrain Følelser Svar

Advertisement:

Her er svar Wordbrain 2 Følelser Hvis du står fast i noen grad kommentar nedenfor. (Ordoverherre 8×8)
Wordbrain 2 Folelser Nivå 1 – Sinne, Nysgjerrighet, Avsky, Motvilje, Tilfredshet, Indignasjon, Håp, Ensomhet
Wordbrain 2 Folelser Nivå 2 – Glede, Frustrasjon, Redsel, Beskjedenhet, Tristhet, Anger, Lyst, Melankoli, Skam
Wordbrain 2 Folelser Nivå 3 – Irritasjon, Medlidenhet, Pessimisme, Lykke, Usikkerhet, Misunnelse, Spenning
Wordbrain 2 Folelser Nivå 4 – Misnøye, Takknemlighet, Oppgløddhet, Stolthet, Lettelse, Sjalusi, Besettelse
Wordbrain 2 Folelser Nivå 5 – Kjedsomhet, Optimisme, Forelskelse, Arroganse, Sorg, Fryd, Ergrelse, Lidenskap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *