Wordbrain Dygder Svar

Här Är De Uppdaterade Svaren På 2019 Wordbrain 2 Dygder (Ordorakel)
Wordbrain 2 Dygder Nivå 1 – Vänlighet, Noggrannhet, Vishet, Sparsamhet, Tolerans, Ärlighet, Rättrådighet
Wordbrain 2 Dygder Nivå 2 – Flit, Kyskhet, Generositet, Tålamod, Avhållsamhet, Klokhet, Måttlighet, Trohet
Wordbrain 2 Dygder Nivå 3 – Tapperhet, Ödmjukhet, Arbetsamhet, Medmänsklighet, Hänsynsfullhet, Vördnad
Wordbrain 2 Dygder Nivå 4 – Fördragsamhet, Hövlighet, Lojalitet, Ståndaktighet, Välvilja, Frikostighet
Wordbrain 2 Dygder Nivå 5 – Barmhärtighet, Punktlighet, Eftertänksamhet, Vett, Självdisciplin, Fromhet

Här är fusk att Wordbrain 2 Dygder Ordorakel 8×8. Om du har fastnat i någon nivå kommentar nedan, kommer vi gärna att hjälpa.

Wordbrain 2

Wordbrain 2 Dygder Nivå 1 – Vänlighet, Noggrannhet, Vishet, Sparsamhet, Tolerans, Ärlighet, Rättrådighet (TTIRTGTV)
Wordbrain 2 Dygder Nivå 2 – Flit, Kyskhet, Generositet, Tålamod, Avhållsamhet, Klokhet, Måttlighet, Trohet (TIÅDLTTE)
Wordbrain 2 Dygder Nivå 3 – Tapperhet, Ödmjukhet, Arbetsamhet, Medmänsklighet, Hänsynsfullhet, Vördnad (MHETDTHH)
Wordbrain 2 Dygder Nivå 4 – Fördragsamhet, Hövlighet, Lojalitet, Ståndaktighet, Välvilja, Frikostighet (THJAVTTT)
Wordbrain 2 Dygder Nivå 5 – Barmhärtighet, Punktlighet, Eftertänksamhet, Vett, Självdisciplin, Fromhet (EMNPTETG)

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.