Wordbrain Verktyg Svar

Här är fusk att Wordbrain 2 Verktyg Ordlärling 3×3. Om du har fastnat i någon nivå kommentar nedan, kommer vi gärna att hjälpa.
Wordbrain 2
Wordbrain 2 Verktyg Nivå 1 – yxa, mejsel
Wordbrain 2 Verktyg Nivå 2 – tång, tving

Advertisement:

Wordbrain 2 Verktyg Nivå 3 – borr, hyvel
Wordbrain 2 Verktyg Nivå 4 – spade, kniv
Wordbrain 2 Verktyg Nivå 5 – kontursåg

Wordbrain 2 Verktyg Svar Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *