Wordbrain Verktyg Svar

Här är fusk att Wordbrain 2 Verktyg Ordlärling 3×3. Om du har fastnat i någon nivå kommentar nedan, kommer vi gärna att hjälpa.

Wordbrain 2

Wordbrain 2 Verktyg Nivå 1 – Yxa, Mejsel (AEL)
Wordbrain 2 Verktyg Nivå 2 – Tång, Tving (NGN)
Wordbrain 2 Verktyg Nivå 3 – Borr, Hyvel (REL)
Wordbrain 2 Verktyg Nivå 4 – Spade, Kniv (KDE)
Wordbrain 2 Verktyg Nivå 5 – Kontursåg (GOK)

Wordbrain 2 Verktyg Svar Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *