Wordbrain Safari Svar

Här är fusk att Wordbrain 2 Safari Ordess 4×5. Om du har fastnat i någon nivå kommentar nedan, kommer vi gärna att hjälpa.
Wordbrain 2
Wordbrain 2 Safari Nivå 1 – buffel, apa, lodjur, hyena
Wordbrain 2 Safari Nivå 2 – berg, gasell, flod, gepard

Advertisement:

Wordbrain 2 Safari Nivå 3 – gam, stam, zebra, träd, ödla
Wordbrain 2 Safari Nivå 4 – orm, tält, mygga, krokodil
Wordbrain 2 Safari Nivå 5 – sjö, hatt, savann, gorilla

Wordbrain 2 Safari Svar Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *