Wordbrain Former Svar

Här är fusk att Wordbrain 2 Former Ordchef 4×4. Om du har fastnat i någon nivå kommentar nedan, kommer vi gärna att hjälpa.
Wordbrain 2
Wordbrain 2 Former Nivå 1 – triangel, romb, oval
Wordbrain 2 Former Nivå 2 – spiral, kub, kvadrat

Advertisement:

Wordbrain 2 Former Nivå 3 – cirkel, sjuhörning
Wordbrain 2 Former Nivå 4 – rektangel, diamant
Wordbrain 2 Former Nivå 5 – klot, linje, trapets

Wordbrain 2 Former Svar Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *