Wordbrain Biologi Svar

Här är fusk att Wordbrain 2 Biologi Ordallsmäktig 7×8. Om du har fastnat i någon nivå kommentar nedan, kommer vi gärna att hjälpa.
Wordbrain 2
Wordbrain 2 Biologi Nivå 1 – Kretslopp, cell, pollinering, miljö, organism, virus, population, växt
Wordbrain 2 Biologi Nivå 2 – fotosyntes, arvsmassa, molekyl, energi, enzym, taxologi, symbios, blod

Advertisement:

Wordbrain 2 Biologi Nivå 3 – ekosystem, ämnesomsättning, klorofyll, parasit, mutation, mångfald
Wordbrain 2 Biologi Nivå 4 – botanik, antikropp, mutation, kromosom, cellulosa, folksjukdom, hav
Wordbrain 2 Biologi Nivå 5 – genetik, fältstudie, reproduktion, biomassa, svamp, protein, habitat

2 Comments

  1. Nivå 1: Kretslopp, cell, pollinering, miljö, organism, virus, population, växt

    Nivå 2: fotosyntes, arvsmassa, molekyl, energi, enzym, taxologi, symbios, blod

    Nivå 3: ekosystem, ämnesomsättning, klorofyll, parasit, mutation, mångfald

    Nivå 4: botanik, antikropp, mutation, kromosom, cellulosa, folksjukdom, hav

    Nivå 5: genetik, fältstudie, reproduktion, biomassa, svamp, protein, habitat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *